Staat van baten en bestedingen en toelichting

 
Baten:
De periodieke overschrijvingen bestaan voornamelijk uit huurbijdragen van de leden. De overige baten komen voort uit giften van donateurs.
 
Lasten:
De lasten bestaan uit uitgaven aan huur en onderhoud van het pand.
 
 

Overzicht Baten en lasten.pdf (35730)